Terapiform

 

STÖTVÅGSBEHANDLING

 

 

Kroppen har flera så kallade triggerpunkter. Det är muskelceller i ett område som har en förhöjd spänningsgrad vilket kan leda till försämrad blodcirkulation och därmed ömhet. Ett vanligt problem kan vara huvudvärk som orsakats av spänning av muskler i nacken. Stötvågsbehandling har visat sig väldigt effektiv mot dessa besvär.

 

 

Vad är stötvågsbehandling?


Genom att låta en tryckvåg gå in i vävnaden med en viss frekvens kan man fokusera på den punkt det gör ont utan att skada omkringliggande område. Tryckvågen ger en cellmetabolisk effekt, vilket innebär att vävnaden bryts ner och kroppens egna återuppbyggnadssystem stimuleras. Detta ger en högre genomblödning i det skadade området med en smärtlindrande effekt.


Det finns många fördelar med stötvågsbehandling; ingen penetrering av huden sker, vilket gör att det inte finns någon risk för infektion; kroppens egna läkningssystem stimuleras och oftast behövs ingen vidare medicinering; den behandlade vävnaden tål belastning vilket gör att man kan arbeta även under den period man får behandling. Eftersom stötvågsbehandling har många goda effekter rekommenderas den ofta framför kirurgiska ingrepp och kortisoninjektioner.Effekter av stötvågsbehandling


  • Goda behandlingseffekter vid kroniska tillstånd
  • Möjlighet att upplösa kalkinlagring i senor
  • Begränsad smärta under behandling
  • Effektiv smärtlindring
  • Snabba behandlingsresultat – ofta räcker 1-3 behandlingar, men rekommenderat 3-6 behandlingar för bästa effekt.

 

DORNTERAPI

 

 

Definieras som en försiktig, mjuk, manuell metod med vilken det är möjligt att enkelt, snabbt och med ett bestående resultat, korrigera blockeringar och förskjutningar hos ryggkotorna och dess leder. 

 

 

Behandlingen inriktar sig


huvudsakligen på problem i de muskulära och skelettala systemen, men genom att man behandlar ryggraden och dess kotor ur vilka spinalnerverna löper, påverkas även de inre organen. Dornterapi används därför även för inre organproblematik vilket kan förklaras genom förståelsen av dermatom, head'sch zoner likväl som meridianer inom det kinesiska medicinska systemet.

Dornterapi är en försiktig, mjuk metod där terapeuten alltid behöver ha en aktiv kommunikation med patienten.

Det är inte en våldsam eller kraftfull metod eller en metod där terapeuten arbetar med plötsliga rörelser. Målet med Dornterapi är att återställa jämvikten hos patienten, dvs uppnå en normal kroppsbalans.


För att åstadkomma detta gör man inom Dornterapin: 


  • kontrollerar benens längd och söker efter differenser 
  • korrigerar bäckenet om nödvändigt 
  • korrigera en förskjuten ryggrad genom att korrigera dess förskjutna delar, ryggkotorna hela vägen från korsbenskotorna till nackkotorna. 


En behandling med Dornterapi kan göras många gånger om nödvändigt, och detta utan att några problem uppstår eftersom leder, ligament och muskulatur arbetar utifrån sin naturliga fysiologi när patienten gör sina rörelser och terapeuten endast arbetar med denna dynamiska röresle.


MYOFASCIATERAPI

 

 

är en behandlingsmetod specifikt inriktad på muskler och bindväv som finns i och runt omkring hela rörelseapparaten.


Myo står för muskel och fascia för bindvävshinna. Bindvävnaden är en stödjevävnad som binder samman muskler, organ, nerver, blodkärl och celler. 

 

 

En stelhet någonstans i fasciakedjan kan ge upphov till att rörelsen tas upp för mycket i någon annan del av kroppen med risk för skada i både den förkortade och förlängda vävnaden. Vi måste leta efter orsaken till problemet utefter hela fasciakedjan. Problemet sitter ofta någon annanstans än där själva smärtan sitter.


I ett normalt hälsotillstånd är fascian avspänd, Den har förmågan att tänja ut sig och röra sig utan begränsningar.

En av de vanligaste orsakerna till kroppens funktionsstörningar och smärttillstånd är att fascian belastas på grund av brist på rörelsekontroll och överbelastning.


De senaste årens forskning visar att fascian har större betydelse för hälsa , smärta och värk än vi tidigare har trott.


Behandlingen ökar cirkulation och vätskeflödet vilket hjälper kroppen till självläkning.


REIKI

 

 

Kroppen består av ett stort antal chakra.


Chakra är sanscrit och betyder energihjul. Våra energihjul är livsviktiga för vårt välmående. När något energihjul snurrar långsamt eller inte alls får vi oftast problem med våra inre organ.Ett chakra är alltså en energimässig motpart av de fysiska körtlarna, organen, lederna och musklerna. Genom den inre cirkulationen drar energierna in till chakran och fördelar sig vidare till kroppen.De flesta som får Reiki upplever värme, avspänning och lättnad under behandlingen. Efter behandlingen upplevs bla förbättrad sömn, minskad smärta, får bättre självkännedom och mer harmoniskt.


Se din kropp som en flaska med lite saft kvar på botten.


När du fyller på nytt vatten stiger saften upp till toppen av flaska för att sedan svämma över. Till en början av påfyllningen av nytt vatten blir det grumligt då allt blandas, för att sedan bli allt klarare och rent vatten kvar i flaskan.


Det som kan hända vid en reiki behandling är att när ny energi fylls på, kan din gamla energi komma upp till ytan och det är det som kallas healingkris. Krisen kan upplevas tex, ökad oro, sorg eller ilska, rastlöshet eller bli mycket trött. Det är viktigt att ta en ny behandling snart därefter om eventuell healingkris uppstår då processen har börjat och du mår mycket bättre gång två.


REIKI

Är FRISKVÅRD enligt beslut hos skattemyndigheterna sedan 2007. Det innebär att du kan få REIKI healing genom arbetsgivare alternativt använda din friskvårdspeng till REIKIbehandlingar och REIKIkurser