Stötvåg

STÖTVÅGSBEHANDLING


Ny terapi som ger hopp vid långvariga smärtor i rörelseapparaten.

Stötvågsbehandling används för att behandla flera olika besvär  tex vid kronisk eller långvarig smärta, om du exempelvis har hälsporre, tennisarmbåge, hopparknä, trochanterit, hälsene-inflammation, Mortons neuron eller kalkaxel.


Kroppen har flera så kallade triggerpunkter. Det är muskelceller i ett område som har en förhöjd spänningsgrad vilket kan leda till försämrad blodcirkulation och därmed ömhet. Ett vanligt problem kan vara huvudvärk som orsakats av spänning av muskler i nacken. Stötvågsbehandling har visat sig väldigt effektiv mot dessa besvär.

Vad är stötvågsbehandling?


Genom att låta en tryckvåg gå in i vävnaden med en viss frekvens kan man fokusera på den punkt det gör ont utan att skada omkringliggande område. Tryckvågen ger en cellmetabolisk effekt, vilket innebär att vävnaden bryts ner och kroppens egna återuppbyggnadssystem stimuleras. Detta ger en högre genomblödning i det skadade området med en smärtlindrande effekt.


Det finns många fördelar med stötvågsbehandling; ingen penetrering av huden sker, vilket gör att det inte finns någon risk för infektion; kroppens egna läkningssystem stimuleras och oftast behövs ingen vidare medicinering; den behandlade vävnaden tål belastning vilket gör att man kan arbeta även under den period man får behandling. Eftersom stötvågsbehandling har många goda effekter rekommenderas den ofta framför kirurgiska ingrepp och kortisoninjektioner.Effekter av stötvågsbehandling

 • Goda behandlingseffekter vid kroniska tillstånd
 • Möjlighet att upplösa kalkinlagring i senor
 • Begränsad smärta under behandling
 • Effektiv smärtlindring
 • Snabba behandlingsresultat – ofta räcker 1-3 behandlingar, men rekommenderat 3-6 behandlingar för bästa effekt.


När ska man undvika stötvågsbehandling?


Om du har en inflammation i det skadade området eller om du har fått kortisoninjektioner den senaste månaden ska du undvika stötvågsbehandling. Även vid graviditet, cancer, blödningssjukdom eller intag av blodförtunnande medicin tex   fragmin eller waran. Har du en försämrad blodcirkulation i området eller försämrad känsel i området, ska försiktighet iakttas.Det är alltid viktigt med en god kommunikation mellan terapeuten och klienten

Vad kan man behandla?

 • Seninflammationer
 • Kalkaxel
 • Golfarmbåge
 • Tennisarmbåge/musarm
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Hälsporre
 • Muskuloskelettala besvär/pseudoartrosis
 • Smärtpunkter/triggerpunkter


Moviva Hälsocenter


Pitan 122, Odensala, 195 92 Märsta

Tfn:o7o-6331078

Jag tar emot

Boka behandling

Copyright @ All Rights Reserved